- Home
- Inhoudsopgave
- Voorwoord
- Inleiding
- OnderzoeksmethodeIntroductie
- De Geschiedenis
- Het Principe
- Soorten
- De Track
De Techniek
- Technieken
- Veiligheid
Natuurkunde
- Inleiding
- Snelheid
- Looping
- Remmen
- Acceleraties
G-krachten
- Inleiding
- Richting Hoofd
- Richting Voeten
- Voorwaarts
- Achterwaarts
- Zijwaarts
- Tolerantie
- Factoren
- Toepassing
Achtbaan Fysiologie
- Inleiding
- Het Zenuwstelsel
- De Hypothalamus
- De Hypofyse
- De Schildklier
- De Bijnieren
- Adrenaline
- De Zenuwen
- Evenwichtsorgaan
- Toepassing
- Overige Reacties


- Conclusie
- Discussie
- Reflectie
- Logboek Frank
- Logboek Jonas


- Boeken
- Websites
- Foto's- Bezoek TNO

Onderdeel: Vooraf
Inleiding

We hebben gekozen om ons profielwerkstuk te doen over achtbanen. De keuze kwam makkelijk tot stand aangezien we beide erg gecharmeerd zijn van de grote imponerende achtbanen. Aangezien we beide het profiel Natuur en Gezondheid hebben moesten we de nadruk leggen op een biologische kant, maar ook een profielvak van Natuur en Gezondheid is Natuurkunde, dus hebben we ook de natuurkunde kant (in mindere mate) aan bod laten komen. We hebben daarom gekozen om uit te zoeken wat voor invloed een achtbaan heeft op het menselijk lichaam.De biologische kant was in dit geval de processen die zich afspelen in het lichaam, en welke invloed deze hebben. Dit is vooral medisch benaderd. De Natuurkunde kant was in dit geval hoe een achtbaan in principe werkt, en vooral hebben we de nadruk gelegd op de G-krachten. Dit om de processen te begrijpen.

De hoofdvraag van ons profielwerkstuk is dus:
Wat voor invloed heeft een achtbaan op het menselijk lichaam?

Hierbij kwamen de volgende deelvragen tot stand:

- Wat is de geschiedenis van de achtbaan?
- Op welk principe is een achtbaan gebasseerd?
- Wat is de natuurkunde achter een achtbaan?
- Wat zijn G-krachten?
- Wat voor invloed hebben deze G-krachten?
- Hoe hoog is de tolerantie van G acceleraties?
- Welke factoren beďnvloeden de tolerantie van G-acceleraties?
- Welke processen spelen zich af in het lichaam tijdens een achtbaanrit?
- Op welke manier hebben deze processen invloed op je lichaam? (toepassing)


We hadden geen schokkende resultaten verwacht. De reden hiervoor is dat er strenge veiligheidsnormen bestaan voor een achtbaan (door de TUV). Wel wisten we bij het uitwerken van het onderwerp vooral moesten kijken naar andere wetenschappelijke takken binnen de natuurkunde en de biologie, omdat er weinig tot geen onderzoek is verricht naar processen en G-krachten in combinatie met achtbanen.

Een profielwerkstuk van Jonas Kuiper en Frank Snijders